1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол обяви нищожността на решение на Общинската избирателна комисия за отстраняване на общински съветник

Размер на текста:

Със свое решение състав на Административен съд – Ямбол обяви нищожността на решение № 332/29.06.2010 г. на Общинска избирателна комисия, с което не е взето решение за предсрочно прекратяване пълномощията на независимия общински съветник Николай Ганев. Съдът задължава Общинската избирателна комисия да се произнесе по предложението на председателя на Общински съвет – Ямбол Георги Миланов в 10-дневен срок.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административното дело беше образувано по жалба на председателя на Общински съвет – Ямбол против Решение на Общинската избирателна комисия за местни избори, с което не е взето решение за предсрочно прекратяване пълномощията на независимия общински съветник Николай Ганев. С жалбата се искаше обявяване нищожността на оспорения административен акт и връщане на преписката в Общинската избирателна комисия за повторно разглеждане и произнасяне по същество.