1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

10 години Национално сдружение на съдебните служители

Размер на текста:

На специално тържество, организирано от Регионалната секция на съдебните служители в Административен съд – Ямбол, бяха отличени шестима служители за принос в различни области на дейност в съда. Номинациите започнаха на 3 февруари и бяха посветени на 10-годишнината от създаването на Националното сдружение на съдебните служители в България. В гласуването участваха председателят на Административния съд Диана Петкова, както и съдии.

За "служител на годината" беше избрана Катя Няголова, специалист "Връзки с обществеността". Най-много гласове в категорията “най-добре организиран служител” събра главният счетоводител на Административен съд – Ямбол Георги Кабаков. За "най-добър организатор на извънработни мероприятия" единодушно бе избрана Жанета Трифонова, съдебен администратор. "Най-инициативен служител" стана Катя Няголова, а съдебният секретар Стела Стоилова беше избрана за победител от колегите си в категорията "Душко Добродушко". Всички отличени получиха грамоти от председателя на регионалната секция на съдебните служители Стефка Панайотова.

Националното сдружение е учредено на 17.01.2001 г. като национална, независима и доброволна организация на служителите в администрацията на органите на съдебната власт. Състои се от регионални секции в рамките на съдебните райони на съдилища. Регионалната секция на Административен съд – Ямбол е създадена през 2007 г. и в нея членуват 20 съдебни служители.