1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Поредна награда за служителите от Административен съд – Ямбол

Размер на текста:

Регионалната секция на съдебните служители в Административен съд - Ямбол беше наградена с Грамота за активна дейност и принос в развитието на Националното сдружение. Отличието беше връчено на десетото общо събрание в София. В отчетния доклад за миналата година е посочено, че Управителният съвет на Националното сдружение на съдебните служители е взел решение за награждаване на Ямболския административен съд на база критерии за оценка и "след задълбочен анализ на дейността на секциите в страната", които са общо 111.

Делегати на Общото събрание от Административен съд – Ямбол бяха Стефка Русева, председател на Регионалната секция, Стела Стоилова, Румяна Танкова и Грозданка Трингова.

Националното сдружение на съдебните служители е неправителствена организация, която работи за развитието на съдебната реформа в България, организира обучението на служителите и подпомага прилагането на добрите практики в съдебната система.