1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалба по адм. дело №381/2019

Размер на текста:

 

Пред Административен съд - Ямбол са постъпили жалби, подадени до ЦИК и изпратени по компетентност на АдмС - Ямбол на Георги Иванов Славов –независим кандидат за кмет на Община Ямбол и Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов за независим кандидат за кмет на Община, представляван от председателя адв.Г.Георгиев против Решение №87-МИ/15.10.2019г. на Общинска избирателна комисия-Ямбол в частта му, с която установява извършено нарушение на изискванията на чл.183 ал.1, изр.второ от ИК и т.17 от Решение №794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК.

По жалбите е образувано административно дело №381 по описа на съда за 2019г.

При извършената служебна проверка съдебният състав установи, че по жалби на същите жалбоподатели, както и по жалба, подадена от Партия „Българска нова демокрация“, представлявана от Борислав Любенов Великов, чрез пълномощника Галин Димитров Димитров против същия административен акт, в АдмС Ямбол вече е образувано адм.дело№378/2019г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.10.2019г.

С определение №584/29.10.2019г., производството по адм.дело №381/2019г. е прекратено, като материалите по същото са изпратени за присъединяване към адм.дело №378/2019г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.