1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Решение по административно дело №340/2019г.

Размер на текста:

 

С Решение № 221, постановено в открито заседание на 11.10.2019 г., тричленен състав на Административен съд – Ямбол отхвърли жалбата на Георги Иванов Георгиев, в качеството му на областен координатор на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, против решение № 29-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК Болярово, в частта, с която е отказана регистрация на Кръстина Митева Георгиева, в качеството на кандидат за общински съветник от листата на ПП “ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, поради липса на шест месечна уседналост на територията на община Болярово и е отказана регистрация на Кръстина Митева Георгиева в качеството на кандидат за кмет на кметство с. Стефан Караджово, община Болярово от името на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., потвърдено с решение № 1218-МИ от 26.09.2019 г. на ЦИК.

Съображенията на съда са, че Решението на ОИК Болярово в оспорената му част е прието при спазване на административнопроизводствените правила, съобразено е с резултата от проверката за наличие на изискванията на чл. 397, ал. 1, вр. § 1, т. 5 от ДР на ИК, както и с Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК и с Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.