1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Голям интерес към Деня на отворени врати в Административен съд Ямбол

Размер на текста:

При изключително голям интерес от страна на гражданите преминава днешния Ден на отворени врати в Административен съд – Ямбол. Председателят съда Диана Петкова се срещна с координатора на Съюза на инвалидите в България Кръстина Атанасова. Те обсъдиха новата програма за работа с хора с увреждания "Административен съд Ямбол – съд за всички". Прието беше предложението на г-жа Атанасова да се организира среща с родителите на деца-инвалиди, където да се разяснят правата и възможностите, които им дава административното правосъдие.

В присъствието на ученици от 9a клас от ПГ "Васил Левски" и журналисти за първи път беше направена демонстрация на "случайно разпределение на делата" на принципа на случайния избор. Нагледно беше показан пътя от постъпването на съответната жалба до разпределение на делото по съдии.

За първи беше стартирана и системата, която събира, регистрира и обработва инфорция за степента на удовлетвореност на клиента, относно получената услуга. Въвеждайки тази система, ръководството на съда си поставя за цел да получава обратна информация за качеството на административното обслужване на гражданите чрез тяхното експресно мнение. Устройството се състои от скала с пет емотикона (усмихнати човечета), изразяващи различна степен на удовлетвореност от извършеното обслужване, както и от панел с кратки инструкции. Гласуването става за секунди, така че няма да отнема от времето на гражданите. В края на всяка година ще се анализират всички мнения и ако се налага, ще се правят промени, които водят до стратегическата цел на Административен съд – Ямбол – усъвършенстване на работните процеси.

С днешните инициативи съдът се включи в честването на Европейския ден за гражданско правосъдие.