1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Шест административни дела са образувани по искове за обезщетения

Размер на текста:

Общо шест административни дела са образувани по искови молби на собственици на апартаменти в бл. 20, к-с "Райна Княгиня", който беше премахнат със Заповед № РД02/0298/31.05.2010 г. на Кмета на Община Ямбол. По три от делата /№376, №378 и №381/ Административният съд се произнесе с решения, по едно /№387/ има определение. Производствата са по реда на чл. 203 от АПК. Предстои произнасянето по дела № 379 и №380.

В исковата молба по административно дело №381 се претендира за обезщетение в размер на 30736 лева, по 15368 лева за всеки от ищците. Искът по дело №376 е Община Ямбол да заплати като обезщетение за съборените апартаменти сума, в размер на 23850 лева, по 11925 лева за всеки от ищците. В молбата по дело №378 жалбоподателите претендират да бъде осъдена Община Ямбол да им заплати сума в размер на 40000 лева, по 5000 лева за всеки от ищците, представляваща обезщетение за претърпените от тях имуществени вреди след премахването на собственото им жилище.

И трите предявени иска са отхвърлени като неоснователни, а решенията подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

Състав на Административен съд – Ямбол излезе с Определение по дело №387, образувано по искова молба за имуществени вреди в размер на 31 671 лв., настъпили в резултат на незаконосъобразни административни актове, издадени от кмета на община Ямбол и незаконосъобразни действия и бездействия на административните органи на общината. Предявеният иск е оставен без разглеждане, а производството по това дело е прекратено. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му.

 

Подробности по всички дела можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол, раздел "Справка за постановени съдебни актове" за периода 01.10. – 31.10.2011 г.