1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд Ямбол отмени акт за дължима такса "битови отпадъци"

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол отмени Акт за установяване на данъчно задължение за 2010 г., издаден от община Елхово. Актът е за дължима такса "битови отпадъци" за земя и сграда, попадащи в контактната зона на ГКПП – Лесово. Производството беше образувано по жалба на управителя на фирмата като в нея са изложени съображения за неправилно определяне на таксата и искане за отмяна на акта.

В решението си Административния съд посочва, че въпросният акт е издаден в нарушение на материалноправните разпоредби, тъй като дължимата такса е изчислена неправилно въз основа на решение на Общински съвет – Елхово. Поради това, актът за установяване на данъчно задължение за такса битови на елховската фирма е отменен. Административен съд – Ямбол върна преписката на отдел "Местни данъци и такси" при Община Елхово за ново произнасяне и осъди общината да заплати на фирмата направените разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС.

Две са делата, по които Административен съд – Ямбол отменя актове за установени данъчни задължения за такса “битови отпадъци” в община Елхово.

 

Подробности по двете дела /№343 и №278/ - в сайта на Административен съд – Ямбол, раздел “Справка по постановени съдебни актове”.