1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Касационен състав на Административен съд – Ямбол остави в сила решение на Ямболския районен съд

Размер на текста:

Касационен състав на Административен съд – Ямбол остави в сила решение на Ямболския районен съд по дело за наказателно постановление, издадено от Инспекция по труда. Наложеното административно наказание по това постановление е "глоба" в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.63, ал.2 Кодекса на труда – установен е служител без сключен трудов договор. Касационната жалба е подадена от санкциониран гражданин в качеството му на работодател. В жалбата се посочва, че са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, първоинстанционният съд, Районен съд – Ямбол, неправилно е преценил доказателствата и е направил грешни правни изводи.

Касационният състав обаче извърши проверка на атакувания съдебен акт и установи, че жалбата е напълно неоснователна. При проверката на решението на ЯРС не са констатирани нарушения, съставляващи касационни основания за неговата отмяна. Мотивите на Административния съд за потвърждаване на решението на Районен съд – Ямбол са, че работодателят носи пряка отговорност за изпълнение на задълженията по трудовото законодателство. На всеки назначен работник или служител трябва да бъде предоставено копие от трудов договор и копие от уведомлението за сключването му.

Решението на Административен съд – Ямбол е окончателно.