1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Образователна програма. Ден на отворени врати

Размер на текста:

 

Административен съд Ямбол и през настоящата   година продължава реализирането на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско правосъдие. Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на учебната 2017/2018г., съдът ще работи с ученици от Ха клас от ПГ „Васил Левски“. След проведена среща с председателя на съда съдия Стаматова и Директора на училището    г-жа Петя Сярова, бе уточнен графика за провеждане на занятията. Образователната програма ще се реализира под формата на лекционен курс, интерактивни уроци и викторини. Програмата ще се провежда в рамките на учебната програма по „Етика и право“ или „Часа на класа“, като първият лекционен курс ще състои на 23.10.2017г. от 16.10ч. в заседателната зала на АдмС Ямбол.

Административния ръководител на съда - Димитринка Стаматова ще открие стартирането на Образователната програма, като същевременно ще бъде лектор и на първия урок на тема „Съдебната система в РБ. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на РБългария. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в РБългария“.

На 25 октомври 2017г. стартира и Денят на отворените врати в АдмС Ямбол, посветен на Европейския ден за гражданско правосъдие. Избирането на този ден е съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Желаещите да посетят съда ще имат възможността да се запознаят с дейността в служба „Деловодство“, както и да се запознаят с постиженията на АдмС Ямбол до момента.