1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд Ямбол отмени наказателно постановление на РДНСК и решение на Районен съд - Елхово

Размер на текста:

Касационен състав от Административен съд - Ямбол отмени наказателно постановление, издадено от началник сектор – РДНСК и отмени постановеното по това дело решение на Елховския районен съд. Там жалбоподателят е оспорвал наказателното постановление на РДНСК, с което му е наложена глоба от 1000 лева, заради нарушения на Закона за устройство на териториите /събаряне на незаконен строеж/.

В жалбата до Административен съд – Ямбол е посочено, че решението на РС – Елхово е незаконосъобразно и се иска отмяната му, както и отмяната на наказателното постановление. Касационният състав определи случаят като “маловажен”, защото при извършеното от жалбоподателя нарушение липсват значителни вредни последици или други обстоятелства, представляващи висока степен на обществена опасност /чл.28 ЗАНН/. В случая административният орган, РДНСК, не е отчел възрастта и имотното състояние на нарушителя, както и конкретните обстоятелства около събарянето на процесния незаконен строеж. В мотивите на решението на съдебния състав на Административен съд – Ямбол е отразено че, наказаният жалбоподател е възрастен, в недобро здравословно състояние, нисък размер на доходите. Освен това, постройката е била частично съборена. В случая са били налице предпоставките на чл.28 ЗАНН, но административно-наказващият орган не ги е приложил, поради което е постановил незаконосъобразен акт. Това е и основанието на Административен съд - Ямбол за отмяна на наказателното постановление и на неправилното решение на районен съд - Елхово.

Решението на Ямболския административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Повече подробности по делото ще намерите в сайта на Административен съд – Ямбол /Справки за постановени съдебни актове/ КАНД No 147/2011/.