1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Програма за честването на 10-годишнината от създаването на Административен съд – Ямбол

Размер на текста:

 

28.02.2017 г. – 15 ч. – заседателна зала на хотелски комплекс „Диана палас”. Тържествено събрание за отчитане на резултатите от работата през 2016 г. и ретроспекция на успехите на Административен съд – Ямбол през изминалите 10 г.

01.03.2017 г. – 08,30 ч. – заседателна зала в Административен съд – Ямбол. „История в снимки – 10 години” - /за съдии и служители/ представяне на фотоалбум, съдържащ 300 снимки от 10-годишната история на Административен съд – Ямбол.

01.03.2017 г., от 9 до 17 ч. – Ден на отворени врати в Административен съд – Ямбол

01.03.2017 г., 10 ч. – Работна закуска с ръководители/представители на държавни и общински институции

01.03.2017 г. – 12,30 ч. – Открит урок на съдия Ваня Бянова с ученици от 11 б клас, ПГ „В. Левски” на тема: Професия «съдия»! Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България.

01.03.2017 г. – 14,30 ч. – Празнична пресконференция с представители на медиите

01.03.2017 г. – 15 ч. – 15,30 ч. –Демонстрация на софтуера за случайно разпределение на делата в Административен съд – Ямбол пред граждани и журналисти