1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Още четири жалби против решения на Общинските избирателни комисии в Административен съд Ямбол

Размер на текста:

Още четири жалби срещу решения на Общинските избирателни комисии са постъпили в Административен съд – Ямбол. В трите се оспорват решенията на ОИК – Ямбол, в едната на ОИК – Тунджа.

Жалби против Решение № 269-МИ/24.10.2011 г. на ОИК-Ямбол за определяне на резултатите от избора за общински съветници в ОбС-Ямбол и против решение № 270-МИ/24.10.2011г. на ОИК – Ямбол за определяне на участниците във втори тур за избор на кмет са подадени от ПП "Движение за права и свободи" и Реджеб Шукриев Шукриев, МК "Партия на зелените и ОДС" и Каньо Канев.

В жалбите се твърди, че решенията на ОИК – Ямбол са незаконосъобразни, защото протоколите на секционните комисии "са съставени след допускане на редица нарушения на изборния процес". В жалбата на "Движението за права и свободи" се иска спиране изпълнението на обжалваните решения.

На свое заседание състав на Административен съд – Ямбол определи, че по тези жалби предмет на оспорване са два отделни административни акта на ОИК-Ямбол, по отношение на които следва да се образуват самостоятелни административни производства. Поради тази причина съдът раздели материалите по внесените жалби. Производството по оспорване на Решение № 269 за определяне на резултатите от избора за общински съветници в ОбС-Ямбол по жалби на ПП "Движение за права и свободи" и Реджеб Шукриев, МК "Партия на зелените и ОДС" и Каньо Канев ще продължи по административно дело № 436. По жалбата против Решение № 270 за определяне на участниците във втори тур за избор на кмет се образува самостоятелно производство №439. Определението на Административен съд – Ямбол не подлежи на обжалване.

Жалбата срещу решение №001155559/24.10.11 г. на ОИК – Тунджа е от кандидата за кмет на с. Кабиле, предложен от ПП "БСП". Той твърди, че резултатите в протокола на ОИК, извлечени от секционната избирателна комисия не съответстват на действително подадените гласове. Основание за това твърдение било, че секционната комисия не е осигурила възможност на застъпниците да наблюдават отварянето на урната и броенето на бюлетините. По тази жалба е образувано административно дело №437 и е насрочено за 3 ноември от 9,30 ч.