1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Златен почетен знак за председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова

Размер на текста:

 

За проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, Висшият съдебен съвет награди председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова с „личен почетен знак първа степен – златен“. Решението за отличието е взето на заседание на Съдийската колегия, проведено на 8 ноември, 2016 г., но официално то бе изпратено в Административен съд – Ямбол няколко дни по-късно.

Предложението за награждаването на съдия Петкова е внесено от председателя на Върховния административен съд Георги Колев в края на месец август, тази година. В съответствие със Закона за съдебната власт, преди да бъде прието от Съдийската колегия, предложението за отличието бе обсъдено и гласувано от членовете на Комисията по атестирането и конкурсите, както и от Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията”. “Цялостната работа на съдия Диана Петкова досега като български магистрат и като административен ръководител е неукорима, както в професионалното, така и в личностното й поведение, поради което тя заслужава поощрение. Поради това предлагам: за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и по повод 60-тата й годишнина, съдийската колегия на ВСС да отличи съдия Диана Петкова с „Личен почетен знак първа степен – златен”, пише в предложението на председателя на ВАС Георги Колев. “Като първи председател на Ямболския административен съд, Диана Петкова ще остане в историята с поставянето на основите на една модерна и достъпна за гражданите съдебна институция, пише още в предложението си председателят на ВАС Георги Колев. Професионализмът и новаторската й работа на управление водят до множество награди за Административен съд – Ямбол. Съдът два пъти е избиран за съд - модел в страната. Единствен в България Административен съд – Ямбол получи и голямото признание на Европейската комисия и Съвета на Европа - европейската награда “Кристални везни на правосъдието”. Личният златен почетен знак ще бъде връчен на съдия Петкова на официална церемония във Висшия съдебен съвет.