1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд прекрати производствата по жалбите срещу решения на ОИК - Ямбол

Размер на текста:

В свое определение Ямболският административен съд прекрати производството по административно дело №436 като остави без разглеждане жалбата на ПП "Движение за права и свободи", чрез представляващия Николай Ганев и Реджеб Шукриев, регистриран кандидат за общински съветник от същата листа, жалбата на Местна коалиция "Партия на зелените и ОДС", чрез представляващите Наско Стефанов и Пламен Майсторов, регистрирани и като кандидати за общински съветници от тази листа, жалбата от Каньо Канев, регистриран кандидат за общински съветник от листата на ПП "Движение за европейска интеграция" и жалбата от Георги Зафиров регистриран кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция "Единни за Ямбол". Всички тези жалби бяха против Решение № 269-МИ/24.10.2011г. на ОИК-Ямбол за определяне на резултатите от избора за общински съветници в ОбС-Ямбол на 23.10.2011 г.

Мотивите на съда за прекратяване на административното производство се основават на това че, решението с което се определя резултата от избора за общински съветници в ОбС – Ямбол е № 289-МИ/ 30.10.2011 г., а не обжалваното решение на ОИК с № 269-МИ/24.10.2011г. С второто си решение от 30 октомври ОИК прави ново разпределение на мадатите в ОбС – Ямбол и то е различно от разпределието, посочено в решението на ОИК от 24 октомври, тази година. Поради тази причина 7-дневният срок за обжалване пред Административния съд тече от 30 октомври.

Административният съд прекрати и производството по дело №439, образувано по жалбите на жалбите на ПП "Движение за права и свободи", чрез представляващия Николай Димов и на Местна коалиция “Партия на зелените и ОДС”, чрез представляващите Наско Стефанов и Пламен Майсторов против Решение № 270-МИ/24.10.2011г. на ОИК – Ямбол за определяне на участниците във втори тур за избор на кмет на Община Ямбол.

Мотивите на съда: С това решение ОИК –Ямбол, въз основа на получените данни от СИК е констатирала, че на първи тур от проведените избори за кмет на Община Ямбол никой от кандидатите за кмет не е получил повече от половината действителни гласове, поради което е допуснала до участие във втори тур кандидатите на ПП "ГЕРБ" и ПП "БСП". Това решение не определя резултата от проведените избори, поради което не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. На такъв контрол подлежи решението на ОИК за определяне на резултатите от втория тур на изборите за кмет на Община-Ямбол.

Наличието на годен за оспорване административен акт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата в административния процес. Тъй като в случая жалбите са против актове, който не подлежат на оспорване, е налице основанието за оставянето им без разглеждане и за прекратяване на образуваните производства.

Двете определения подлежат на обжалване с частни жалби пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването им на страните.