1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Ямбол за прекратените правомощия на общински съветник

Размер на текста:

 

Върховният административен съд остави в сила Решението на Административен съд – Ямбол, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на Недка Карска като общински съветник.

В мотивите на съдебното решение на ВАС е посочено, че Ямболският административен съд правилно е приел, че в случая не се оспорва законосъобразността на избора на общинския съветник, а на акта за предсрочно прекратяване на пълномощията. „Съгласно чл.397 ал.1 от Избирателния кодекс, за да се упражни пасивно избирателно право за избиране на общински съветник, се изисква към изборния ден включително, липсата на отрицателна предпоставка – да не изтърпява наказание „лишаване от свобода”, а разпоредбата на чл.30 ал.4 т.2 от Избирателния кодекс предвижда основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер”, пише още в Решението на ВАС. В случая жалбоподателката е осъдена с влязла в сила присъда на 11.07.2011 г., т.е. към момента на издаването на решението на Общинска избирателна комисия – Ямбол, както и към момента на постановяване на решението на Административен съд – Ямбол, присъдата е изтърпяна, но липсват данни за заличаването й по реда на съдебната реабилитация.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.