1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалба против Решение на Общинска избирателна комисия за прекратени правомощия на общински съветник

Размер на текста:

 

За 29.02.2016 год. от 9.00 ч. в Административен съд - Ямбол е насрочено съдебно заседание по дело №30, образувано по жалбата на Недка Карска против Решение №216-МИ/18.02.2016 год. на Общинска избирателна комисия - Ямбол, с което са прекратени пълномощията й като общински съветник. В жалбата е посочено, че решението на ОИК е незаконосъобразно и е постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон.