1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол обяви за недействителен избора на кмет на с. Веселиново

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол обяви за недействителен избора от втория тур за кмет на село Веселиново, община Тунджа. Освен това, съдът признава за неистински Протокол с фабричен № 2825320002 на СИК в избирателна секция № 282500008 и го изключва от доказателствата по делото.

В Решението си съдът посочва констатациите си по всяка една от оспорените изборни бюлетини. „Касае се за констатирано от съда нарушаване на правилата, свързани с отчитането на подадените действителни, респективно, недействителни гласове за всеки от кандидатите, поради което, изборът следва да се обяви за недействителен”, пише още в Решението на съда.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7–дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Пълният текст на Решението можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол.