1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Открит урок в Административен съд – Ямбол

Размер на текста:

 

„Как се става съдия? Качествата, които трябва да притежава съдията.” – това беше темата на втория открит урок в Административен съд – Ямбол като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Лекторът, съдия Ваня Бянова, успя да завладее вниманието на учениците от ОУ „Димчо Дебелянов” още от първата минута, използвайки методите на проактивната комуникация с децата. Те разбраха, че може да стане съдия всеки, който е български гражданин, със здрав разум, не е извършил нарочно престъпление, за което да е бил осъждан, има висше образование "Право" и притежава човешките добродетели – честност, откритост, точност, безпристрастност и може да пази тайни, които е узнал от граждани при упражняване на професията си. Освен че на достъпен и разбираем език се запознаха с качествата, които трябва да притежава съдията, учениците имаха възможност да облекат и истинска съдийска тога. Изключително висок емоционален заряд предизвика четенето на клетвата на съдиите като елемент от цялостния процес на започването на работа като съдия.

„От съдия Ваня Бянова моите ученици научиха за една от най-престижните професии. Ако нямат хоризонти от малки, как децата ще покорят висините в живота си? Сърдечна благодарност за разбирането, вниманието и ...перспективата, дадени на малките граждани на България!” – това сподели след края на урока класният ръководител на децата Анелия Георгиева.

Следващият урок от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” ще се проведе на 26.01.2016 г.