1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Съдът потвърди решението на ОИК - Елхово за избора на кмет

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол с председател съдия Вълко Драганов потвърди решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия. В мотивите е посочено, че оспореното Решение е издадено от компетентен орган – ОИК - Елхово в рамките на дадените му от закона правомощия. Издадено е в предписаната от закона форма и не противоречи на материалноправните норми.

Делото беше образувано по жалбата на Ангел Ангелов, кандидат за кмет на община Елхово. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на Решението е публикувано в интернет-сайта на Административен съд – Ямбол.