1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Съдът потвърди решението на ОИК – Ямбол за избора на общински съветници

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол с председател съдия Вълко Драганов потвърди Решение № 211-МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Ямбол за определяне на изборните резултати от проведените избори за общински съветници в община Ямбол.

В мотивите на Решението на съда е посочено, че жалбите против решението на Общинска избирателна комисия - Ямбол са неоснователни, защото оспорваният акт е издаден от компетентен орган и не противоречи на материалноправните норми. Решението на Общинската избирателна комисия е издадено в съответствие с целта на закона - да бъде избран общински съвет в община Ямбол. Освен това, в хода на делото съдът не констатира съществени нарушения по време на изборния процес за общински съветници, които да водят до обявяване на изборния резултат за недействителен.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.