1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалбата на представляващия коалиция „Народен съюз” засега остава без движение

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол остави без движение жалбата на представляващия КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ” против Решение №211-МИ Ямбол от 26.10.2015г. на Общинската избирателна комисия-Ямбол за определяне на резултатите от проведени избори за общински съветници в Община Ямбол. Тъй като жалбата беше подадена без подпис, съдът разпореди на жалбоподателя, че в 3-дневен срок от получаването на съобщението, следва да представи по делото подписана жалба, съдържаща пълен адрес, както и номер на телефон, факс или електронен адрес. При неизпълнение в посочения срок на дадените указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено. Разпореждането не подлежи на обжалване.

Припомням, че в жалбата се иска отмяна на решението на ОИК като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс. Твърди се, че протоколите на секционните избирателни комисии са съставени „след допускане на редица нарушения на изборния процес и на материалния закон”. Сред посочените нарушения са, че някои секционни комисии са отказали да предоставят на застъпниците подписани и подпечатани от тях извлечения от протоколите в изборния ден, че не са отчетени преференции и други. Поради тези причини, жалбоподателят иска „съдът да назначи съдебна експертиза, която да преброи всички бюлетини от избирателните секции”.