1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалба против изборните резултати за кмет на община Елхово

Размер на текста:

 

В Административен съд – Ямбол постъпи жалба от кандидат за кмет на община Елхово от името на местна коалиция „БСП и левицата”, в която се оспорва решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово. В жалбата се иска отмяна на това решение като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс. В жалбата са изброени нарушения, които касаят отчитането на действителни и недействителни гласове, което, според жалбоподателя, води до различен изборен резултат. Сред посочените нарушения са несъответствия между копия на протоколите, предадени от СИК на застъпниците и тези, предадени на Общинската избирателна комисия, както и конкретни избирателни секции, в които недействителни гласове са отчитани като действителни. Поради тези причини, жалбоподателят счита, че изборите за кмет на община Елхово са проведени при съществени нарушения на изборния кодекс. Искането е съдът да отмени Решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово, а резултатите от избора за кмет на община Елхово да бъдат обявени за недействителни.

Веднага след постъпването на жалбата, на закрито заседание днес, съдът разпореди на Председателя на ОИК Елхово в 3-дневен срок от получаването на съобщението, но не по късно от 12,00 часа на 09.11.2015 г. да представи по делото заверено копие от цялата преписка по издаването на Решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г., включително и протоколите от всички СИК. Разпореждането не подлежи на обжалване.