1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Нови две жалби против резултатите от изборите за общински съветници в Ямбол

Размер на текста:

 

В Административен съд – Ямбол постъпи жалба от представляващия коалиция „Народен съюз”, в която се оспорва решение №211 МИ от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Ямбол, касаещо резултатите от проведените избори за общински съветници в община Ямбол на 25.10.2015 г. В жалбата се иска отмяна на това решение като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс. В жалбата се твърди, че протоколите на секционните избирателни комисии са съставени „след допускане на редица нарушения на изборния процес и на материалния закон”. Сред посочените нарушения са, че някои секционни комисии са отказали да предоставят на застъпниците подписани и подпечатани от тях извлечения от протоколите в изборния ден, че не са отчетени преференции и други. Поради тези причини, жалбоподателят иска „съдът да назначи съдебна експертиза, която да преброи всички бюлетини от избирателните секции”.

Срещу същото Решение №211 МИ на Общинска избирателна комисия Ямбол е внесена е жалба и от Председателя на ПП „АБВ”, заради „установени нарушения при преброяване на бюлетини от СИК на наблюдатели и застъпници от ПП „АБВ”. Като пример са посочени секционни комисии, които при определяне на изборния резултат не са отразили действителния вот на техни избиратели. В жалбата се твърди, че в протоколи на СИК са налице несъответствия, липсват имена на застъпници и наблюдатели, има нарушения в отчитането на преференциите. Заради посочените нарушения, жалбоподателят иска Административният съд да открие производство по оспорване истинността на протокола на Общинската избирателна комисия. Отправена е молба да се допусне и ръчно преброяване на бюлетините и искане за спиране на обжалваното решение. На насрочено веднага след постъпване на жалбата съдебно заседание, състав на Административен съд – Ямбол разпореди, да се уведоми жалбоподателя, че днес следва да представи доказателства за настъпването на значителни или труднопоправими вреди от предварителното изпълнение на обжалваното решение на ОИК - Ямбол, както и да изложи мотиви във връзка с искането за спиране на обжалваното решение.