1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд Ямбол потвърди две решения на ОИК - Тунджа

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол излезе с решение по делото, образувано след жалба на кандидат за кмет на с. Ботево, против Решение № 0015552/24.10.2011 г. на ОИК – Тунджа. Оспорването му се основаваше на това, че при броенето на бюлетините, членовете на секционната избирателна комисия не са обявили за кого са последните 100 бюлетини, поради което поиска повторно преброяване и отмяна на решението на ОИК. По време на съдебното заседание стана ясно, че протоколът на СИК съдържа всички изискуеми реквизити по чл. 244, ал.1 от Избирателния кодекс и е подписан от всички членове без възражения и особени мнения. Не е имало и спорове относно действителността на бюлетините. Поради тези причини, състав на Административния съд реши, че жалбата е неоснователна и потвърди Решение № 0015552/24.10.2011 на Общинска избирателна комисия – Тунджа. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.

Административен съд - Ямбол потвърди и Решение № 0015559/24.10.2011 г. на ОИК – Тунджа за определяне на изборните резултати за кмет на с. Кабиле. То беше оспорено от кандидата за кмет на селото, издигнат от БСП. В жалбата му се твърдеше, че в хода на изборния процес са допуснати множество нарушения от членовете на секционната избирателна комисия, както и че отразените в протокола на ОИК резултати, извлечени от протокола на СИК, не съответстват на действително подадените гласове. В решението на съда се посочва, че протоколът на СИК в Кабиле съдържа всички необходими реквизити и е подписан от всички членове на комисията, без възражения и особени мнения. Обстановката, при която е протекъл изборния процес е характеризирана като нормална, като е отразено, че не са постъпили жалби, възражения и особени мнения. Не е имало и спорове относно действителността на бюлетините. Затова и Административен съд – Ямбол потвърди решението на Общинска избирателна комисия - Тунджа, с което е обявен изборът на кмет на с. Кабиле, общ. Тунджа. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.