1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол представи отчета за работата си през 2014 г.

Размер на текста:

 

Доклад за дейността на Административен съд – Ямбол беше представен днес от председателя на съда Диана Петкова. Гости на отчетното събрание бяха заместник председателя на Върховния административен съд Боян Магдалинчев, Ана Караиванова – ръководител на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Панайот Генков – съдия от ВАС, административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, както и председателите на районните съдилища в Елхово и Тополовград.

„Свършената през 2014 год. работа в Административен съд - Ямбол е с положителна оценка, каза председателят на Ямболския административен съд Диана Петкова. За поредна година искам да отбележа професионалното и отговорно отношение на съдиите и служителите към пряката им работа”, каза още тя. От отчета стана ясно, че за периода 01.01.2014 год.-31.12.2014 год. в Административен съд-Ямбол са свършени общо 492 дела, от които 243 първоинстанционни административни дела и 249 касационни. Следователно, в края на отчетния период са приключили 87.39% от разглежданите дела. През 2014 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд-Ямбол са постановени на 100 % в законовия месечен срок.

Повече подробности можете да прочетете в пълния текст на Доклада за работата на Административен съд – Ямбол през 2014 г., който е качен на интернет-страницата на съда, раздел „За съда” /Отчетни доклади/ http://adms-yambol.org/bg/.