1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Изборни дела с решения

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол потвърди Решение №178/24.10.2011 год. на ОИК-Стралджа за избиране на кмет на Община Стралджа. Делото беше образувано по жалба на Атанас Иванов от ПП "ГЕРБ". В съдебното производство не бяха установени съществени нарушения, които да са повлияли и опорочили волята на избирателите. Представената в съда преписка съдържа 30 протокола на секционни избирателни комисии. Всички са подписани без особени мнения и възражения от членовете на комисиите, не са отразени спорове, относно действителността на бюлетините. Липсват и жалби, постъпили в изборния ден. Фабричните номера на протоколите на СИК съответстват на отразените такива в протоколите за предаване на изборните книжа. Поради тези причини, Административен съд – Ямбол реши, че жалбата на ПП "ГЕРБ" е неоснователна и потвърди Решението на Общинска избирателна комисия – Стралджа за избор на кмет. По същите причини Административен съд – Ямбол потвърди и Решение № 185/24.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия-Стралджа за определяне избора на общински съветници на Общински съвет Стралджа, проведен на 23.10.2011 г. Делото беше образувано също по жалба на Политическа партия "ГЕРБ".

Състав на Административен съд – Ямбол потвърди Решение № 0015559/24.10.2011 на Общинска избирателна комисия Тунджа, с което е обявен изборът на кмет на с. Кабиле, общ. Тунджа. Делото беше образувано по жалба срещу това решение от кандидата за кмет на с. Кабиле, предложен от ПП "БСП". По време на съдебното заседание беше извършено повторно преброяване на бюлетините, при което стана ясно, че няма нарушения при отчитането на резултатите от гласуването. Изслушани бяха и двама от застъпниците, присъствали по време на преброяването на бюлетините в изборната секция на 23 октомври. Затова и съдът реши, че жалбата е неоснователна и потвърди решението на ОИК – Тунджа за избор на кмет на с. Кабиле.

Потвърдено е и Решение №165-МИ/24.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия - Елхово за избора на общински съветници в Общински съвет - Елхово. Производството беше образувано по жалба на кандидати за общински съветници. В хода на делото се установи, че жалбата е неоснователна и че, няма нарушения при отчитането на резултатите от гласуването. Жалбоподателят не посочи конкретни данни за подадени сигнали, образувани преписки и постановени актове, които да са констатирали извършени нарушения. Затова и съдът реши, че оспореното решение е законосъобразно и като такова, следва да бъде потвърдено.


Две дела за изборите в Тополовград

Днес беше и заседанието по административно дело №444, образувано по жалбата на Тодор Кьосев, регистриран като кандидат за общински съветник в Тополовград от листата на ПП "Нова сила". Той оспорва решение на ОИК – Тополовград за избора на общински съветници, обявено на 30.10.2011 г., а възраженията му са срещу нарушения на изборния процес на 23 октомври. Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

За днес от 14.00 ч. е насрочено административното дело №463, образувано по жалба на Елко Карачолов, регистриран като кандидат за кмет на община Тополовград, срещу Решение №262/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Тополовград. Жалбоподателят твърди, че решението е публично оповестено на 30 октомври в 12 ч., когато се провежда балотажа и е взето "след поредица от закононарушения, които водят до основания за незаконосъобразността му, а оттам и на самия избор на кмет на община Тополовград, проведен на 30.11.2011 г.". На предстоящото съдебно заседание жалбоподателят трябва да обоснове искането си за спиране на предварителното изпълнение на обжалваното решение.