1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Дела срещу четири заповеди на кмета разгледа днес Административен съд - Ямбол

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол заседава днес по жалби срещу заповеди на кмета на община Ямбол, с които е разпоредено да бъдат премахнати обекти, разположени върху имоти – общинска собственост. Основанието на заповедите на кмета е чл. 195, ал.1 от Закона за устройство на териториите – местата са неподходящи по местонахождение.

Тъй като предмет на спора е законосъобразността на 12 различни индивидуални актове, а съвместното им разглеждане и проверка за наличието на отменителни основания би затруднило производството, съдът раздели делото на 12 самостоятелни производства. Днес в Административен съд – Ямбол бяха проведени 4 съдебни заседания, в които обект на оспорването бяха 4 от заповедите на кмета на община Ямбол, с които е разпоредено премахването на обекти върху общинска собственост като във всяка заповед е вменено на всеки от жалбоподателите да премахне за своя сметка съответния обект.

На днешните съдебни заседания административният орган, община Ямбол, представи писмени доказателства, поискани по указания на съда. Доказателства представиха и жалбоподателите. По четирите дела Административен съд – Ямбол ще се произнесе в законоустановения едномесечен срок.

Съдебните заседания по останалите 8 жалби са насрочени за 15.12.2014 г. от 10 ч.