1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Днес бе даден ход на делото срещу заповедта за премахване на Инсталацията за разфасоване на течен хлор

Размер на текста:

Днес бе даден ход на Административно дело №289, образувано по жалба на "Континвест" ООД срещу Заповед № ДК-ЮИР-120/13.06.2011 г. на началника на РДНСК-Югоизточен район в Административен съд - Ямбол. В оспорваната заповед е наредено да бъде премахнат като незаконен строеж "Инсталация за разфасоване на течен хлор" на ул. "Ямболен" №35. Жалбодателят иска отмяна на обжалваната заповед. Предишното заседание по това дело беше на 29.09.2011 г. Тогава съдът назначи съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещи лица. Освен това, съдът поиска вещите лица, изготвяйки заключението си, да направят пълно описание на процесния обект "Инсталация за разфасоване на течен хлор", както и да изготвят описание на всички монтирани машини, съоръжения и инсталации, като посочат процеса на експлоатация, включително и необходимите за това лицензии и разрешения. След като бе даден ход на делото по същество, на днешното съдебно заседание бяха изслушани вещите лица, прието беше и заключението по експертизата. Съдът ще се произнесе в законовия едномесечен срок.

"Контивнест" ООД обжалва и друга заповед /№ ДК-09-02/09.5.2011 г./ на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която се забранява ползването на строеж: “Инсталация за разфасоване на течен хлор”. По нея Административен съд – Ямбол се произнесе, че жалбата е неоснователна. Решението е в сила от 25.08.2011 г. Делото е с № 164. Подробности по него можете да намерите в сайта на Административен съд, "Справки за постановени съдебни актове за периода от 01.08.2011 до 31.08.2011 г." Също там е публикувано и влязлото в сила от 15.08.2011 г. Определение по дело №347, образувано по искане на "Континвест" ООД, за спиране изпълнението на заповед № ДК-09-02/09.05.2011г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която се забранява ползването на "Инсталация за разфасовка на течен хлор".