1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол потвърди решение на районния съд

Размер на текста:

 

Касационен състав на Ямболския административен съд остави в сила Решение на Районен съд – Ямбол, с което е потвърдено наказателно постановление на началника на Областен отдел „Държавна автомобилна инспекция” /ДАИ/. Касационното производството е образувано по жалба на водач на товарен автомобил, който при проверка от контролните органи е извършвал обществен превоз на товари, а не е представил пътен лист по образец и товарителница, поради което са му наложени две административни наказания - глоба в размер на по 500 лева. Наказателното постановление е потвърдено от Ямболския районен съд с Решение от 23.01.2014 г. Извършвайки касационна проверка на това оспорвано решение, съдебният състав на Административен съд – Ямбол установи, че за да постанови своя съдебен акт, Ямболският районен съд е събрал всички необходими доказателства, при строго спазване на процесуалните правила. Първоинстанционният /Районен съд – Ямбол/ е направил и обосновани правни изводи като е приел, че в административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е съставено от компетентно длъжностно лице, в присъствието на един свидетел и на нарушителя. Наложените наказания на нарушителя са в размер, абсолютно определен в разпоредбата на Закона за автомобилните превози. Тъй като с деянието си касаторът /водачът на МПС/ е извършил две отделни административни нарушения, с оглед разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН, са му наложени отделни наказания за всяко от тях.

Поради тези мотиви, Административен съд – Ямбол излезе с решение, че подадената касационна жалба е неоснователна и като такава не следва да бъде уважавана. Решението на първоинстанционния съд е валидно, тъй като е постановено от законен състав, допустимо е и в съответствие с материалния закон, следва да бъде потвърдено.

Решението е окончателно, не подлежи на обжалване и протестиране и е в законна сила от 28.04.2014 г.