1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол с нов интернет-сайт

Размер на текста:

 

Новият интернет-сайт на Административен съд – Ямбол бе представен днес на брифинг в съда. Целта на представянето беше да се даде възможност на журналистите и на гражданите да го разгледат и кажат своите забележки, ако има такива. Затова и до края на февруари, тази година интернет-страницата на съда ще бъде в тестов период.

Специално внимание беше обърнато на възможностите на уеб-базираното приложение за извършване на справки по дела в модул "Справки". Справката се извършва в реално време от деловодната система. За "Входящ документ" търсенето може да се извърши по номер и година на регистриране на документа, за дело – по вид, номер и година на образуване. След потвърждаване на избраните критерии се извършва търсене и в зависимост от резултата се извежда търсената информация или съобщение, че липсва такава. Имената на физически лица – страни в съдебните производства се извеждат с инициали, а цифрите за ЕГН са заменени с текст "**********",обясни на брифинга системният администратор Георги Гюмлиев като направи и демонстрация на търсене на съдебен акт.

В новия сайт на съда е акцентирано и на достъпа до обществена информация. С препратка от челната страница са поместени формуляр на заявление, Закона за достъп до информация и правилника за прилагане, както и презентация.

Информацията в сайта може автоматично да се превежда на още шест езика. И визията и съдържанието са потребителски ориентирани като на него може да се намерят указания, образци на документи, пътеводител в съдебните процедури и много друга информация.

Адресът на новия интернет-сайт на Административен съд – Ямбол е: http://adms-yambol.org