1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд потвърди решението на ОИК Ямбол за определяне на общинските съветници

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол потвърди Решение № 289-МИ/30.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Ямбол за резултатите от избора на общински съветници. Решението на съда е че, разгледани по същество, жалбите са неоснователни. Мотивите: броят на мандатите за съответните кандидати са определени в съответствие с официалните данни, представени от секционните избирателни, без да са налице съществени нарушения. Според действащото законодателство, преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии, след приключване на изборния ден и не се прилага друг способ на преброяване. Не се доказаха твърденията в жалбите за нарушения в протоколите на СИК, защото не е отразено нито едно нарушение, няма забележки и възражения. Всички протоколи са подписани от членовете на съответната комисия без нито едно особено мнение. Необосновано би било и назначаването на ново преброяване на изборните бюлетини. Такова би могло да бъде допуснато само, ако от протоколите на избирателните комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на секционната избирателна комисия за резултатите от гласуването. От събраните по делото доказателства се установява, че действително в голяма част от протоколите на секционните комисии има извършване на поправки на отделни данни и цифри, които са подписани само от част от членовете на комисията в противоречие с разпоредбата на чл.212, ал.2 от ИК. Това нарушение обаче не води до недействителност на съответните протоколи, тъй като съгласно чл.212, ал.5 от ИК, неподписването му от всички членове на комисията, не го прави недействителен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

/Пълният текст на решението можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол (Справки за постановени съдебни актове – дело №446). Публикувано е и решението по жалбата срещу решението на ОИК – Тополовград за определяне на общински съветници в Тополовград – дело №444/.