1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Ямболският Административен съд спря предварителното изпълнение на решение на Общинска избирателна комисия – Ямбол

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол спря предварителното изпълнение на Решение № 298-МИ от 06.06.2013 г. на Общинска избирателна комисия – Ямбол, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Мариета Сивкова като общински съветник в Общински съвет - Ямбол.

Производството беше образувано по особеното искане в жалба на Мариета Сивкова против Решението на Общинска избирателна комисия – Ямбол, с което са прекратени предсрочно пълномощията й като общински съветник в Общински съвет - Ямбол. В жалбата беше направено особено искане за спиране на допуснатото по силата на чл.267, ал.4 от Изборния кодекс предварително изпълнение на оспореното решение. По така направеното искане, след като се запозна с материалите от административната преписка, послужила за издаване на оспореното решение, Административният съд в Ямбол се произнесе незабавно с определение в закрито съдебно заседание на 12.06.2013 г. В Определението на съда е посочено, че искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 298 –МИ от 06.06.2013г. на ОИК - Ямбол е допустимо и разгледано по същество, то е основателно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Първото заседание по Административно дело №165, образувано по жалбата на Мариета Сивкова е насрочено за 17.06.2013 г. в 10 ч.