1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

100 процента от актовете на съдиите от Административен съд - Ямбол са постановени в законовия месечен срок

Размер на текста:

 

Днес от 11 ч. председателят на съда Диана Петкова официално ще представи отчет-анализа за работата през 2012 г.

 

 669 дела общо са разглеждани в Административен съд – Ямбол през изминалата 2012 година като 318 от тях са първоинстанционни, а 351 касационни. Свършените дела са 601 като 284 оттяхса първоинстанционни административни, а 317 са касационни дела. Следователно, в края на отчетния период са приключили почти 90 процента от разглежданите в съда дела.

95.51 процента от делата са свършени в срок до 3-месеца, като 34.11 процента от тях са свършени в срок до 1 месец. Свършените в срок над 3 месеца дела са 27 като за по-голямата част от тях забавянето е от порядъка на десетина дни, а по 5 от делата е поради приложението на чл.181 от АПК - съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Основните причини за забавянето на макар и малък брой дела, е късното представяне на доказателства, допускане на съдебна експертиза, при което или не може да се намери вещо лице или вещото лице не представя в срок заключението си.

 От общо решените 194 бр. първоинстанционни дела, по 108 жалбата е уважена изцяло, по 6 дела е уважена частично, по 11 дела административния акт е обявен за нищожен и по 69 жалбата е отхвърлена изцяло, т.е. по 41.20 процента съдът е преценил, че административният орган е действал незаконосъобразно. За сравнение през 2011 год. процентът на отменените и обявени за нищожни административни актове е 59.18 %. Изводът е, че работата на администрацията се подобрява.

При касационните производства от общо 311 постановени решения, 217 от тях съдебните актове на въззивната инстанция са оставени в сила, по 84 са отменени изцяло и по 10 - частично. Т.е., в 69.80 процента решенията са потвърдени като правилни, което говори за сравнително добра работа на съдиите от тези инстанции.

 И през 2012 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд - Ямбол са постановени 100 % в законовия месечен срок. Това обстоятелство бе изрично отразено и в акта на проверяващите инспектори от Инспектората на Висшия съдебен съвет, където е посочено, че това старание на ямболските административни съдии е похвално и съставлява отлична съдебна практика.

/Пълният анализ на работата на Административен съд – Ямбол през 2012 г. можете да намерите в интернет-сайта на съда, раздел “Отчетни доклади”./

Отчетът ще бъде представен официално от председателя на съда Диана Петкова на 7 март от 11 ч. в конферентната зала на “Диана палас”. Журналистите, които искат да снимат, могат да направят това в 11 ч.