1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Представители на ААМР и на ВСС на посещение в Административен съд Ямбол

Размер на текста:

Административният съд продължава работа си по Плана за подобряване на работата на съда със своите партньори

Представители на Висшия съдебен съвет и на Инициативата за укрепване на съдебната система (ИУСС) на ААМР ще се срещнат с ръководството на Административния съд в Ямбол на 18 май, за да продължат съвместната си работа по укрепване на върховенството на закона. Под ръководството на административния ръководител на съда Диана Петкова съдът започна работата си по подробния вариант на Плана за подобряване на работата на съда, целящ увеличаване на прозрачността, ефикасността и отчетността на новия административен съд.

Кен Стюарт, директор на ИУСС на ААМР, ще посети Административния съд като представител на американските партньори, а Висшият съдебен съвет ще се представлява от Красимира Василева и Силвия Илиева – старши юрисконсулти към правния отдел на Администрацията на ВСС, и Светла Иванова, ръководител на отдел "Връзки с обществеността". На срещата в петък ще се разгледат дейностите на съда, извършвани през последните два месеца по Плана за подобряване на работата на съда – усилия, съсредоточени върху подобряване на управлението на съда, съдебната администрация, информационните технологии, обучения на съдии и съдебни служители, както и работа с обществеността.

За разлика от първите 32 съдилища, които работят с ИУСС през последните няколко години, Административният съд в Ямбол е сред допълнителните съдилища, които ще работят съвместно с ИУСС и ВСС. След първата си среща с партньорите си от ВСС и ИУСС на 27 март Административният съд в Ямбол стартира новата си Интернет страница, а с обявяването на 20 април на конкурс за двама съдебни секретари започна да прилага и модела за подбор на съдебни служители.

28-те административни съдилища в България официално започнаха работата си след като административните съдии положиха клетва на 1 март тази година. В Административен съд – Ямбол има 6 съдии и 23 съдебни служители. От самото си начало Административният съд в Ямбол демонстрира значимите си опити да стане модерен и ефикасен съд като останалите, работещи по програмата на ААМР "Съдилища-партньори и съдилища-модели". Съседният на Административния съд – Районният съд в Ямбол, наскоро бе обявен от ААМР за съд-модел след близо две години работа по Плана за подобряване на работата на съда. Административният съд в Ямбол е единственият административен съд в програмата "Съдилища-модели и съдилища-партньори".