1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Касационно дело в Административен съд – Ямбол приключи с отмяна на решение от първа инстанция

Размер на текста:

Втори касационен състав на Ямболския административен съд отмени решение на Районен съд – Ямбол, касаещо административно наказание по Закона за движение по пътищата. Касационното дело беше образувано по жалба на водач на моторно превозно средство против Решение на Районен съд Ямбол, с което е изменено Наказателно постановление, издадено от Държавната автомобилна инспекция. На касатора /водача на МПС/ е наложено административно наказание за извършено нарушение, като е намален размера на наказанието „глоба” от 200 лв. на 75 лева и на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” от 6 месеца на 1 месец.

Касационният състав на Административен съд - Ямбол, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди становищата на страните в съдебното заседание, събраните по делото доказателства и извърши цялостна проверка на обжалваното решение реши, че разгледана по същество, касационната жалба е основателна. Мотивите за отмяна на решението на Районния съд се основават на това че, наложеното на касатора административно наказание е за нарушение на Закона за движение по пътищата, като   административнонаказващият орган е приел, че към момента на проверката водачът е извършвал „обществен превоз на пътници”. Съгласно разпоредбата на чл. 166, ал.1 от ЗДвП, компетентността на органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по този закон е ограничена и е описана изчерпателно в пет точки. Първата от тях действително възлага на тези органи контрола по спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари. Обществен превоз обаче е този, който се извършва с превозно средство срещу заплащане. По делото липсват каквито и да било данни, от които да се установява, че касаторът е извършвал обществен превоз. Освен това, в конкретния казус органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не са разполагали с компетентността да съставят акт за установено административно нарушение и съответно да налагат административно наказание, което прави издаденото наказателно постановление незаконосъобразно и подлежащо на отмяна. Поради това, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено, а вместо него следва да се постанови друго решение по същество, с което наказателното постановление да бъде отменено. Решението на Административен съд – Ямбол е окончателно.