1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол започва реализацията на проект по ОПАК

Размер на текста:

 

 

Надграждане и усъвършенстване на информационната си система започва Административен съд – Ямбол, благодарение на спечелен проект по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския социален фонд. Това стана ясно днес, 12.12.12 г., на организирана пресконференция за старта на проекта в конферентната зала "Европа Директно" в Ямбол. Гости на пресконферецията бяха много журналисти, представители на адвокатската колегия, на неправителствени организации, както и на държавни и общински институции в Ямбол. Проектът е на стойност 61 510 хиляди лева и ще се изпълнява в продължение на 18 месеца. Пресконференцията откри председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова, а презентацията представи Катя Няголова – ръководител на проекта.

 

Добре дошли на първата пресконференция за представянето на проекта, който Административен съд – Ямбол спечели по Оперативна програма "Административен капацитет"

, каза при откриването г-жа Петкова.

 

Ние отдавна работим в посока – постигане на публичност и прозрачност, поради което сме и многократно награждавани, включително и на европейско ниво. Към момента на кандидатстването обаче, преценихме че има какво още да се направи, затова и разработихме проект, който нарекохме "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол". Тук е мястото да благодаря на хората от Управителния орган на ОПАК, които повярваха в нас и одобриха нашето проектно предложение. Считам че след 18 месеца, информационната система на съда ще бъде надградена и усъвършенствана"

, каза още председателят на съда. Тя очерта и какви ще бъдат конкретните ползи от реализирането на този проект.

По време на презентацията на проекта стана ясно, че след дейностите за анализ и оценка на системата за управление на делата, ще бъде внедрен нов софтуерен модул "Електронно досие на делата". Това ще позволи създаване на пълно електронно досие, което ще е предназначено за вътрешна употреба от служителите на съда. Те ще имат възможност за електронно проследяване на цялата информация по делото и лесно ще намират търсения документ. Това ще доведе и до по-бързо обслужване на гражданите.

Освен това, с цел пълна прозрачност, на интернет сайта на АС - Ямбол ще бъде внедрен модул "Справки по дела" за външни потребители /граждани, адвокати и др./. Чрез този модул ще може да се осъществява директен достъп на гражданите до публичната част на информационната система на АС Ямбол. Гражданите ще имат възможност да намерят дадено дело по данни от по-долна инстанция, по входящ номер в АС – Ямбол или пък по страните в делото. При търсене, ако има постановено решение, те ще имат достъп до пълния текст на решението, но със заличени лични данни.

 

Изпълнявайки тези основни дейности, ние ще изпълним и основната си цел – да подобрим и усъвършенстваме работните процеси в съда, което пък, надяваме се да доведе до още по-голяма публичност и прозрачност в нашата работа

, каза при презентирането ръководителят на проекта Катя Няголова.

Поздравление за спечеления проект отправи г-н Стойчо Стойчев, председател на Търговско-промишлената палата в Ямбол.

 

Тъй като Административен съд – Ямбол заема мястото между гражданите и представителите на бизнеса, са необходими още повече прозрачност в работата. Затова е похвално, че съдът е заложил дейности, които да доведат до пълна публичност и прозрачност

, допълни още той.

В края на пресконференцията беше отправена и препоръка, информацията на сайта на съда да не се публикува в PDF-формат, защото това ще затруднява работата на журналистите и на гражданите.