1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

ВАС потвърди решението на Административен съд – Ямбол за отмяната на Наредбата за местните такси и цените на услугите

Размер на текста:

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Ямбол, с което беше отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с Решение на Общински съвет на 15.02.2008г. /изменена с протокол VІ/13.03.2008г; протокол VІІІ/19.05.2008г. и с решение № ХХІХ-8/19.12.2009г./ Делото беше образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр.София, с която се искаше отмяна на подзаконовия нормативен акт. Като страни в производството бяха конституирани Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр.София, чрез председателя на УС Иван Груйкин – оспорващ, а ответник беше Общински съвет – Ямбол.

В мотивите на решението на Административен съд – Ямбол беше посочено че, макар и издадена от компетентен орган и при спазване на необходимата форма, оспорената наредба е приета при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Заради това, Административен съд – Ямбол реши да отмени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Това решение беше обжалвано от Общински съвет – Ямбол, но състав на Върховния административен съд се произнесе окончателно, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Част от мотивите на ВАС са, че Ямболският административен съд е обсъдил фактите по делото като се е съобразил и с указанията на Върховния съд и правилно е приложил материалния закон.

Решението на ВАС е окончателно.