1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Ямболският административен съд спечели първия си проект по ОПАК

Размер на текста:

  opak

 

Административен съд – Ямбол спечели първия си проект по Оперативна програма “Административен капацитет”, участвайки в открита процедура по приоритетна ос “Добро управление” и подприоритет “Прозрачна и ефективна съдебна система”. Наименованието на проекта е “Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 61 510 лева е подписан от ръководителя на управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова и председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 18 месеца. Общата цел е повишаване на ефективността и ефикасността в работата на Административен съд – Ямбол. След изпълнение на заложените дейности се очаква да бъде усъвършенствана информационна система за пълен достъп до съдебните актове на съда, да се актуализира интернет-страницата, да се усъвършенства системата за управление на делата. Първата пресконференция по изпълнението на проекта е насрочена за средата на декември, тази година.