1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Служителите от административните съдилища в Ямбол и Варна се обучаваха на тема “Работа в екип”

Размер на текста:

От 5 до 7 октомври в Учебна база на ВКП в град Бяла се проведе обучение, организирано от съдебните служители на Административен съд - Ямбол, съвместно със съдебните служители на Административен съд - Варна. Лектор по темата "Работа в екип" беше доц. Йоана Янкулова – доктор по психология във Философски факултет на Софийски университет. Обучението е в изпълнение на заложените в проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда" на Програмата за развитие на съдебната система /ПРСС/, която финансира осъществяването му. Идеята за провеждането на семинар на тема "Работа в екип" бе продиктувана след анализ на мотивацията за работа в Административен съд Ямбол. От резултатите на този анализ се установи, че макар и в малка степен, при изпълнение на служебните си задължения, служителите приемат проблемите по различен начин. Установи се и известно напрежение сред службите в съда. За да се подобри процеса на общуване, както и междуличностната комуникация в колектива, администрацията на съда кандидатства пред ПРСС за финансиране на обучение на тема "Работа в екип", съвместно със съдебните служители от Административен съд - Варна. Със съдействието на Националния институт за правосъдие, за първи път в съдилищата, обучението в трениг-формат се проведе от специалист – доц. д-р Янкулова. Подборът на проблемните области в колектива и елегантният стил на изложението направиха обучението изключително интересно за аудиторията. Представени бяха основните бариери в общуването, каквито са неразбирането, ирационалните вярвания, които поддържаме за другия, гневът, страхът, вината, перфекционизмът. Всичко това бе подплътено с примери от практиката.