1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалбата против "синята зона" в Ямбол е нередовна

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол остави без движение жалбата, с която се оспорва решение на ямболския Общински съвет за определяне на зона "Синя зона" в града. При проверката за редовност съдът констатира, че жалбата е нередовна, тъй като не е приложен документ за внесена държавна такса, съобразно изискването на чл.151, т.3 от АПК. Тъй като жалбата е насочена срещу решение, представляващо общ административен акт по смисъла на чл.65 от АПК, в частта му относно утвърдения режим за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях-публична общинска собственост,на жалбоподателя са дадени указания да обоснове правния си интерес от оспорването в 7-дневен срок. В определението си съдът предупреждава жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указания, жалбата ще остане без движение, а образуваното административно дело ще бъде прекратено.