1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Оспорват "синята зона" в Ямболския административен съд

Размер на текста:

В Административен съд – Ямбол е подадена жалба, с която се оспорва решение на ямболския Общински съвет по т. 10 от дневния ред на заседанието, проведено на 13.07.2012 г. Жалбата е подадена от гражданин на Ямбол, който иска спиране на действието на решението, с което е определена зона "Синя зона" в града. Жалбоподателят е посочил, че определянето на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или на части от тях е в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните данъци и такси, а това прави приетото решение незаконосъобразно. В мотивите си за обжалването на "синята зона" жалбоподателят посочва, че създаването на организация и вътрешен ред в имоти, публична общинска собственост регламентира обществени отношения от местно значение, а за такива се създават наредби. Такава е Наредба №1 на община Ямбол. В случая Общински съвет – Ямбол приема решение, което касае тази наредба, без да са направени промени в нея. Според жалбоподателят това прави приетото общинско решение незаконосъобразно. В жалбата са посочени още пет други причини за оспорване на т. 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Ямбол, които касаят принципите на определяне на местните данъци и такси, събирането на таксите от платеното паркиране, преобразуването на предприятие "Общински пазари" и др.