1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отмени решение на РУ "Социално осигуряване"

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отмени решение на директора на Районно управление „Социално осигуряване”, с което е оставена без уважение жалба на ямболска гражданка против разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица. Съдът обяви за нищожно това разпореждане, с което е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица на жалбоподателката.

В хода на делото съдът установи, че жалбоподателката е подала заявление до директора на РУ "Социално осигуряване" - Ямбол за отпускане на обезщетение за безработица. Въз основа на това заявление, с разпореждане, издадено от ръководителя на осигуряването за безработица, на жената е било отпуснато парично обезщетение за безработица. На същия ден са издадени още две разпореждания от същия орган - с едното е спряно изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица, а с второто е възобновено изплащането на обезщетението. С друго разпореждане, издадено от ръководителя на осигуряването за безработица, е спряно "производството по изплащане на парично обезщетение за безработица" на жалбоподателката. Точно това разпореждане е обжалвано пред директора на РУ "Социално осигуряване".

При извършената проверка съдът констатира, че обжалваното решение на директора на РУ "Социално осигуряване" - Ямбол, с което е потвърдено разпореждането на ръководителя на осигуряването за безработица, е издадено от компетентен орган, в установената форма и при спазване на административнопроизводствените правила, но противоречи на материалния закон. По делото е безспорно установено, че постановените разпореждания на ръководителя на осигуряването за безработица при РУ „Социално осигуряване” - Ямбол представляват нищожни административни актове, поради липсата на компетентност за издаването им. С оспореното решение директорът на РУ „Социално осигяряване” е приложил неправилно закона, като не е преценил, че оспореното пред него разпореждане е издадено от ръководителя на осигуряването за безработица при липсата на материална компетентност, поради което същото, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.