1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Кратка справка за работата на Административен съд – Ямбол през периода януари – юни 2012 г.

Размер на текста:

За периода 01.01.2012 год. - 30.06.2012 год. в Административен съд - Ямбол са постъпили и са образувани общо 416 дела. От тях първоинстанционните административни дела са 194. Касационните дела са общо 222 като 212 от тях са с наказателно-административен характер. При съпоставяне с данните от същия период на 2011 год. се констатира увеличение на касационните дела.

През отчетния период в Административен съд-Ямбол са свършени общо 339 дела, от които 160 първоинстанционни и 179 касационни.

От началото на годината до края на юни програмата за синтез на речта в информационния център е ползвана от шестима клиенти на съда, които имат проблеми със зрението.