1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

"Инсталацията за разфасоване на течен хлор" в Ямбол подлежи на премахване, реши и ВАС

Размер на текста:

Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Ямбол по делото за премахване на “Инсталация за разфасоване на течен хлор” като незаконен строеж.

Припомням че, в края на 2010 г. Ямболският административен съд отхвърли жалбата на "Континвест" и потвърди заповед № ДК-ЮИР-120/13.06.2011 г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която беше наредено да се премахне като незаконен строежа на Инсталацията за разфасоване на течен хлор в Ямбол. Мотивите бяха, че строежът е изпълнен без да са издадени предвидените в закона строителни книжа, а заповедта за събарянето на инсталацията, издадена от началника на РДНСК е правилна и законосъобразна. "Това решение на Ямболския административен съд е правилно и следва да се остави в сила", пише в решението си Върховния административен съд. То не подлежи на обжалване.