1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалбата на управителя на "Инсталация за разфасоване на течен хлор" в Ямбол е неоснователна

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отхвърли жалбата на "Континвест" ООД против Заповед на началника на РДНСК-Югоизточен район – Ямбол, с която на жалбоподателя е забранен достъп до строеж "Инсталация за разфасоване на течен хлор". Съдът реши че, разгледана по същество, жалбата е неоснователна. В хода на делото безспорно беше установено, че е налице неизпълнение на влязлата в сила заповед на Началника на РДНСК-Югоизточен район, с която се забранява ползването на Инсталацията за разфасоване на течен хлор. На 9 май 2011 год. е разпоредено обекта да бъде опразнен от всякакви химикали. С декларация от 24.06.2011 год. управителят на дружеството е заявил, че съораженията са изпразнени. На 16.11.2011 год. обаче са открити пълни бутилки, с дата на пълнене 14.11.2011 год., 440 кг. хлор в стационарна цистерна, график на смените на работниците за месеците октомври и ноември 2011 год. Тези факти водят единствено до извода за осъществяване на дейност в процесния обект. Въз основа на тези констатации и във връзка с предходната заповед, началникът на РДНСК-Ямбол е издал оспорваната в заповед, с която е забранил достъпа до строежа и е указал в срок до 18.11.2011 год. строежа да се опразни и се обезопаси. Затова и решението на съда е, че заповедта на началника на РДНСК – Ямбол е правилна и законосъобразна, а жалбата на "Континвест" следва да бъде отхвърлена.

Решението на Административен съд – Ямбол е окончателно и не подлежи на обжалване.