1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд насрочи делото за местните такси и цените на услугите в Ямбол

Размер на текста:

За 8 март от 10 ч. е насрочено делото, образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр. София. Жалбоподателят оспорва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с решение от 15.02.2008г. на Общински съвет Ямбол /изменена с протокол VІ/13.03.2008г.; изменена с протокол на Общински съвет VІІІ/19.05.2008г.; изменена с решение № ХХІХ-8 от 19.12.2009г./. Искането е за отмяна на подзаконовия нормативен акт. При насрочването на това дело /№8/ Административен съд – Ямбол определи и резервна дата за разглеждане на 12.04.2012г. от 10.00 часа.

Като страни в производството са конституирани Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр.София, чрез председателя на УС Иван Груйкин – оспорващ, а ответник е Общински съвет – Ямбол.