1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Демонстрация на софтуерен продукт за синтез на речта в Административен съд - Ямбол

Размер на текста:

При голям интерес премина демонстрацията на софтуерния продукт за синтез на речта в Административен съд – Ямбол, предоставен от Програмата за развитие на съдебната система в България. Около 25 представители на различни организации за хора с увреждания от Ямболска област имаха възможност да се убедят в полезността на нововъдението. Новият продукт се използва за преобразуване в реч на текстовете на протоколи от заседания, разпореждания, определения и съдебни решения. Софтуерът е разработен за незрящи и хора със слабо зрение, за неграмотни хора и възрастни хора. Програмата предоставя възможност, според потребностите на конкретния човек, да бъдат настройвани темпът и височината на речта. Системният администратор на Административен съд – Ямбол Георги Гюмлиев обясни на присъстващите на демонстрацията, че не е необходимо потребителите на услугата да имат специални познания, защото служителите в Информационния център на съда са обучени да работят с програмата. От днес е въведен регистър за отчитане на ползвателите на софтуера. Въвеждането на софтуерния продукт преобразуване на текстовете в реч е част от Програмата на Административен съд – Ямбол за работа с хора с увреждания.


Thumbnail image