1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Заповедта за събарянето на Инсталацията за разфасоване на течен хлор е законосъобразна

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отхвърли като неоснователна жалбата на "Континвест" ООД срещу заповед на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Инсталация за разфасоване на течен хлор" на ул.”Ямболен” №35. По съществото на спора, съдът счита за установено по категоричен и несъмнен начин, че строежът е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от Закона за устройство на териториите. Той е извършен без да са издадени предвидените в закона строителни книжа - без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж. Като е разпоредил премахването на "Инсталацията за разфасоване на течен хлор", началникът на РДНСК е постановил административен акт, издаден в съответствие с материалните разпоредби и целта на закона, поради което и жалбата срещу него е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Припомням, че в оспорваната заповед на началника на РДНСК е наредено "Инсталацията за разфасоване на течен хлор" да бъде премахната като незаконен строеж. По образуваното административно дело съдът назначи съдебно-техническа експертиза. Освен това, съдът поиска вещите лица, изготвяйки заключението си, да направят пълно описание на процесния обект "Инсталация за разфасоване на течен хлор", както и да изготвят описание на всички монтирани машини, съоръжения и инсталации, като посочат процеса на експлоатация, включително и необходимите за това лицензии и разрешения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


/Пълният текст на Решението по дело №289 можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол /Справки за постановени съдебни актове/.