1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отмени решение на Общинския съвет за финансовата помощ на клуб "Тандем"

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отмени решение на Общински съвет - Ямбол, според което беше отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на общината в размер на 25 000 лв. на Клуб по спортни танци "Тандем" – Ямбол.

Делото беше образувано по жалбата на зам. кмета на общината в качеството му на временно изпълняващ длъжността "кмет". В жалбата се посочваше, че това решение на Общинския съвет е незаконосъобразно, защото е взето в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Решението на Административен съд – Ямбол подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Подробности по административно дело № 427 можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол /Справки за постановени съдебни актове/.